František Novák

Cena: Cena za zásluhy v našem klubu

Datum udělení: 13.12.2014

Kvestor mládežnické kopané, který stál na prvopočátku dlouhé cesty, která vyústila v udělení SCM (Sportovní centra mládeže) a SpSM (Sportovní střediska mládeže). Zakladatel FK Ravel Junior, jeho dlouholetý trenér, vedoucí a president, který navázal na mládež, jejíž činnost byla v 90. letech utlumena.