Výchova mládeže

Výchova mládeže v našem klubu

Fotbalový klub Ústí nad Labem si svou tradicí v mládežnických kategoriích udržuje vysokou úroveň v oblasti výchovy mládeže nejen v okrese Ústí nad Labem , ale i v České republice. Mladí hráči mají možnost měřit své síly s nejúspěšnějšími vrstevníky z celé republiky. Koncepce práce s talentovanou mládeží v klubu je řešena celkovým vývojem mladých hráčů od jejich prvních fotbalových krůčků v přípravce až po vstup do velkého fotbalu.

Práce s mládeží je rozdělena na několik systematických kroků ve vývoji hráče, které se vzájemně prolínají.

Prvním je tréninkový proces, který začíná vstupem do přípravkové kategorie, pak přechod do žákovské kategorie a působení ve sportovním centru mládeže (SpSM) a sportovních třídách při ZŠ Rabasova. V dorosteneckém věku přechodem do sportovního centra mládeže (SCM). Vyvrcholením vývoje mládežnických hráčů je přechod nejtalentovanějších do našeho druholigového „A“ mužstva dospělých.

Druhým je samotný vzdělávací proces hráčů. Na úrovni základních škol se jedná hlavně o sportovní školu - ZŠ Rabasova, kde jsou od 6.třídy umisťováni naši hráči do sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Na úrovní středoškolského vzdělávání se jedná o spolupráci našeho klubu se středními školami školami v Ústí nad Labem a blízkém okolí.

Třetím krokem je získávání talentovaných hráčů z okolních klubů našeho regionu, takzvaný skauting.

1. Tréninkový proces

Sportovní cíle výchovy mládeže jsou shrnuty do několika základních bodů:
1) Skloubit náročný proces škola-sport.
2) Disciplína, profesionální přístup k plnění svých povinností.
3) Vysoká úroveň taktických a technických dovedností.
4) Motivace a ambice k fotbalu na vysoké výkonnostní úrovni.
5) Reprezentace města, klubu a vztah k němu.


2. Vzdělávací proces

Aby mohla být naplňována koncepční práce, je nutné propojení tréninkového a vzdělávacího procesu. Proto se klub snaží, aby škola a fotbal působil na výchovu mladých fotbalistů. Snaha klubu je přes fotbal vést a motivovat hráče k plnění školních povinností.

Aktivita klubu směrem ke vzdělávacímu procesu začíná v kategorie přípravek, kdy hráči přecházejí do klubu a rodičům je nabídnuta možnost studia na jedné ze sportovních škol. Zde od 6.třídy jsou naši hráči zařazeni do sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 5 hodin TV týdně. Hlavním cílem je zde zaměření na individuální dovednosti, pohybovou složku hráče, kompaktnost a návaznost výuky na tréninkový plán žáků.Dalším krokem ve vzdělávání hráčů je spolupráce se středními školami:

Gymnázium ul. Jateční www.gymjat.cz
Gymnázium ul. Stavbařů www.gym-ul.cz
OA www.oaulpar.cz
SPŠ www.spsul.cz
Střední škola obchodu a služeb www.soutrmice.cz


3. Skauting

FK Ústí nad Labem se kromě vlastních odchovanců zaměřuje na spolupráci s kluby z blízkého okolí. Spolupráce je směřována tak, že talentovaní hráči těchto oddílů by měli přejít do našeho klubu, kde se jejich talent dále rozvíjí, hráči mají pak možnost hrát nejvyšší soutěže a tudíž se utkávat s předními kluby a hráči v těchto kategoriích. Pokud se hráči neuplatní v našem klubu, vrací se většinou do mateřského klubu nebo jsou uvolňováni do okolních klubů výkonnostní kopané.