Sportovní třídy

Vážení rodiče,

v rámci sportovní třídy Vám nabízíme možnost zajištění kvalitního tréninku a sledování školní výkonnosti Vašeho syna. Chceme tak dát našim hráčům šanci co nejefektivněji propojit kvalitní tréninkový proces a úspěšnou školní docházku. Sportovní třídy fungují při každém předním fotbalovém klubu a většina mladých hráčů této možnosti využívá.

Třída uzpůsobena pro tréninkový proces se snaží být nápomocná dětem, které mají ambice ve škole, ale zároveň chtějí hrát fotbal na kvalitní výkonnostní úrovni, protože jedině tak sportu přivyknou a vyhledávají jej i v pozdějším kritickém věku puberty.

Cílem je vytvořit u žáka pracovní režim, který vylučuje výmluvy na časovou zaneprázdněnost. Hráč stíhá školu i fotbal v plném rozsahu, aniž by cítil, že některou stranu odsouvá do pozadí. Snahou je, aby hráč toto chápal jako životní realitu, a vychovával se tak k profesionalismu v jakémkoliv oboru lidské činnosti, který možnosti neustálého omlouvání nebude tolerovat.

Fotbalový klub má navíc možnost aktivně sledovat školní výkonnost svých hráčů. Hráče, kteří budou pod úrovní svých školních možností, bude klub usměrňovat motivačními opatřeními.

Kluci tak budou vyrůstat v konkurenčním prostředí a učit se vyrovnávat s tlakem, který lidský život provází v každém věku. Naší snahou je vychovávat silné a úspěšné jedince, kteří umí správně přistupovat ke svým povinnostem a zadaným úkolům. Pravě atmosféra nejpopulárnějšího sportu na světě a propojení s ambiciózním klubem může na kluky pozitivně působit v rámci vytváření profesionální atmosféry velkého fotbalu, o kterém většina mladých hráčů sní.


Hlavní nosná škola:

ZŠ Rabasova - www.zsrabasova.cz

Tréninkový proces v rámci školní výuky

Hráči navštěvují ZŠ Rabasova. Součástí výuky je povinně volitelný předmět Pohybové a sportovní aktivity (PSA). Výuka PSA je zaměřena na všestranný rozvoj (gymnastika, úpolová cvičení, míčové hry, plavání...).

Tréninkový proces navazuje na školní výuku. Probíhá v areálu na Klíši, pod vedením profesionálních trenérů.

Sportovní třídy mají přímou návaznost na Sportovní centrum mládeže FK Ústí nad Labem a.s., úzce spolupracuje se všemi středními školami v Ústí.

Statut sportovní střediska mládeže (dále – SpSM) získal náš klub splněním kritérií určených FAČR v roce 2010. SpSM je určeno pro žákovskou kategorii a klub musí splňovat několik důležitých kritérií.

Mezi hlavní kritéria je výška žákovských soutěží, počet mužstev, podmínky pro trénink (plochy, zázemí), kvalifikovaní trenéři.


Hlavním cílem žákovských kategorií je:
- připravit hráče po stránce technické (ovládání míče)
- zodpovědnost k plnění určitých povinností
- připravit hráče po stránce taktické (plnění jednoduchých taktických pokynů)
- skloubit vzdělání s tréninkovým procesemO sportovní růst hráčů v našem klubu se starají:
- 4 hlavní trenéři
- 4 asistenti trenérů
- 1 trenér brankářů

Vše metodicky řídí hlavní trenér SpSM s nejvyšší trenérskou licencí PRO UEFA.