Mistrovství republiky 1952

Jak jsme slíbili, začínáme mapovat a digitalizovat historii našeho klubu. Začínáme rokem 1952.

Hráčský kádr Armaturky Ústí nad Labem:

Krtěn – Matějíček, Lamač – Špindler, Kupsa, Šteigl – Zeman, Cypris, Svoboda, Rambousek, Volek, Svěrek, Bruderhans, Gregor, Hippmann

Na fotografii zleva: Kupsa, Matějček, Gregor, Krtěn, Cypris, Volek, Zeman, Svoboda, Beneš, Pokorný, Lamač

Závazky oddílů mistrovství republiky:

Armaturka Ústí nad Labem

1) Ve všech utkáních budeme vystupovat a chovat se tak, abychom vzorně representovali naši sjednocenou tělovýchovu.

2) Jednotliví závodníci převezmou patronát nad všemi mužstvy našeho závodu a internátu v Předlicích i Velkém Březně a řádně je připraví na soutěž Sportovní hry mládeže.

3) Uspořádáme 6 Večerů otevřeného hřiště a případně uskutečníme na požádání instruktáže v okolí.

4) V malých obcích na Ústecku, kde jsou vzorná JZD, sehrajeme zdarma dvě utkání s místními jednotami. Místa určí OV KSČ.

5) Sehrajeme přátelské utkánív rámci slavnosti OV KSČ v Ústí.

6) Hráči, kteří nemají TOZ, splní jej do 1.5.1952

7) Nacvičíme soutěž Připraven k práci i obraně

8) V době žňových prací odpracujeme 100 hodin na brigádě, dalších 100 hodin odpracujeme v našem závodě, případně na jiných pracovištích dle potřeby.


Nejlepší střelci týmu: Bruderhans 8, Zeman 7, Svoboda 5

V důsledku reorganizace tělesné výchovy a vytvoření sportovních organizací podle průmyslových odvětví, byla do ligy od ročníku 1953 zařazena mužstva, representující tyto nové sportovní organizace. Po skončení ročníku 1952 proto ligu opustily celky: Ingstav Teplice, Kovosmalt Trnava, Slovena Žilina, Vítkovické železárny, ZVIL Plzeň, Armaturka Ústí nad Labem, Dynamo Košice a MEZ Židenice.