Sportovní centrum mládeže

Sportovní Centrum Mládeže

V roce 2010 jsme splnili náročná kritéria FAČR pro udělení licence pro SCM. Těch je v České republice 42, fungují na základě vyhlášky Ministerstva školství a tělovýchovy a ve výchově mladých fotbalistů navazují na sportovní třídy na základních školách. Na základě smluv spolupracují se smluvními středními školami.

Filosofie

Základními podmínkami udělení licence SCM je vytváření odpovídajících tréninkových podmínek , kvalitní personální obsazení trenéry (profilicence a licence A) a v neposlední řadě počet dorosteneckých družstev a úroveň soutěží (dorosty SCM-ČFL a muži II. liga).

Koncepce SCM FK Ústí je založena na pozici, kterou zaujímáme ve fotbalové hierarchii a to je pozice mezi mužstvy v okrese a regionu ze zdola a dodavatel hráčů pro vrcholovou kopanou směrem nahoru. Příklady Beneše, Zoubeleho, Jindráčka, Česláka jsou vzorem pro nastupující generace mladých fotbalistů v Ústí nad Labem.

Proto také se nesnažíme v rámci SCM držet v družstvech ročníky za každou cenu. Právě naopak hráčům, kteří již výkony a fyzickým vzrůstem dokazují, že by se mohli uplatnit ve vyšší kategorii, nebráníme dál rozvíjet talent. Dorostenci výběhových ročníků absolvují vybrané akce s A mužstvem a v případě nutnosti naskakují do tréninkového procesu i základní sestavy.

Areál

SCM využívá areál na Klíši a areálu hlavního stadiónu s UMT. Svým vybavením vyhovuje tréninkovým a zápasovým nárokům dorosteneckých družstev. K dispozici jsou dvě travnatá hřiště a hřiště s umělou trávou.

Tréninkový proces

Všechna družstva trénují čtyřikrát týdně odpoledne a jednou v rámci výuky dopoledne. Jeden den mají studijní volno. Samozřejmostí je v týdenním mikrocyklu regenerace. Hráči dorostu A a vytipovaní talenti absolvují individuální tréninky podle rozvrhu. V úterý se věnujeme skupinovým tréninkům podle formací a probíhají brankářské tréninky.